Elállás

Ha sérülés vagy hiba miatt történik az elállás, kérjük a garanciális hiba javítására vonatkozó űrlapunkat használja.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében az ÁSZF alapján létrejött szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja.

  •  A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.
  •  Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
  • Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó számára visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta.